Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: SKR Szolgáltató Kft A szolgáltató székhelye: Göd, 2131 Szegfű u. 22 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info  kukac inspiraltotlet.hu Adószáma: 24073732-2-41 Cégjegyzékszáma: 01-09-989195 Közösségi adószám: HU24073732. Telefonszáma: 06 70 5883514 Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-74735/2014 A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: nethely.hu – C-host Kft. info@nethely.hu 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Az Általános szerződési feltételek hatóköre

Az ASZF a inspiraltotlet.hu-t üzemeltetőjére (SKR Szolgáltató Kft. Továbbiakban üzemeltető), valamint aloldalaira a honlap által kínált szolgáltatások megrendelőire terjed ki. 2.

A szolgáltatás köre:

A szolgáltatás kizárólag elektronikus úton jelennek meg, ezért csak elektronikus úton lehetséges azok továbbítása a megrendelők felé. A szolgáltatás kizárólag regisztráció útján vehető igénybe,  ezért szállítási díj nincs. 3.

A szerződés létrejötte:

A megrendelési igény elküldése, majd annak megerősítése és jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ASZF) rendelkezései együttesen alkotják a tényleges szerződést. Mind a megrendelő, mind a szolgáltató köteles az ÁSZF-ben foglalt pontokat betartani. Az üzemeltetőt az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A megrendelő e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és magára nézve elfogadja. 4.

A vásárlás menete:

 • A megrendelő a regisztrációs felületen kitölti a rá vonatkozó kötelező adatokat, majd a kitöltést követően a megrendelést véglegesíti, amellyel elfogadja az Általános szerződési feltételeket
 • Ezzel a vásárlás megvalósult, amelyről a megrendelőt azonnali üzenetben, majd e-mail útján is tájékoztatjuk a megrendelés megtörténtéről.
 • A tájékoztató e-mailben egyúttal elküldésre kerül a megrendelt szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez kapcsolódó információk, amelynek módjáról a megrendelő előzetesen nyilatkozott a megrendelés leadásakor (check boksz – kivéve ingyenes tanfolyam(ok))
 • A megrendelés leadásától számítottan a megrendelőnek 8 napja van a pénzügyi teljesítésre a megrendelt szolgáltatás ellenértékét illetően.
 • Amennyiben a megadott határidőn belül megérkezik az ellenértéke a megrendelt szolgáltatásnak, akkor a szolgáltató a tényleges pénzügyi teljesítést követő legkésőbb 3. napon megkezdi a tényleges szolgáltatást, ami egyúttal a szolgáltatási időszak kezdetének is minősül.
 1. b) Szolgáltatási időszak:
 • A szerződés legrövidebb időtartama:
 • minimum 3 hét
 • maximum 12 hónap
 1. c) A szolgáltatási időszak alatt az alábbi kötelezettségei vannak a szolgáltatónak: Ingyenes tartalom esetén:
 • A szerzői jogvédelem alatt álló, díjmentes dokumentumot elektronikus úton rendelkezésre bocsátja a regisztrált tag részére, a regisztráció megerősítését követően. A regisztráció megerősítésére a szolgáltató által e-mailben kiküldött link segítségével van lehetőség.
 • Ezt követően a regisztrált tag által megadott e-mail címre heti rendszerességgel e-mailt küld a oldal ismertetőjében meghatározott témakörökben, illetve a regisztrációkor megadott válaszoknak függvényében. Aminek a konkrét tartalma időszakonként változó
 • A megadott e-mail címre a szolgáltató további, az oldalához kapcsolódó tartalmakat küldhet.
 • A megrendelés leadásánál megadott adatok szerint tájékoztató e-mailt küld a megadott e-mail címre és az elküldést követő 8 napos fizetési időszakban naponta 1 alkalommal ellenőrzi, hogy megtörtént-e a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelő részéről.
 • Amennyiben a kiegyenlítés megtörtént, az esetben a beérkezett összegről és a szolgáltatáshoz kapcsolódó első leckéről e-mail értesítést küld a megrendelőnek.
 • A továbbiakban heti rendszerességgel e-mailben tájékoztatja a megrendelőt a további tartalmak elérhetőségéről.
 • A szolgáltatási időszak alatt a szolgáltató kérdezési lehetőséget biztosít, amelynek részleteiről az adott termékhez kapcsolódóan tájékoztatja a megrendelőt.
 • A megrendelő által feltett kérdésre adott válaszról a szolgáltató e-mailben tájékoztatja a megrendelőt.

fizetett szolgáltatás esetén:

 • A megrendelés leadásánál megadott adatok szerint tájékoztató e-mailt küld a megadott e-mail címre és az elküldést követő 8 napos fizetési időszakban, naponta 1 alkalommal ellenőrzi, hogy megtörtént-e a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelő részéről.
 • Amennyiben a kiegyenlítés megtörtént, az esetben a beérkezett összegről és a szolgáltatáshoz kapcsolódó első leckéről e-mail értesítést küld a megrendelőnek..
 • A továbbiakban heti rendszerességgel e-mailben tájékoztatja a megrendelőt a további tartalmak elérhetőségéről.
 • A szolgáltatási időszak alatt a szolgáltató a témakörhöz kapcsolódó kérdésfeltevési  lehetőséget  biztosít,  amelynek részleteiről az adott termék szerint tájékoztatja a megrendelőt.
 • A megrendelő által feltett kérdésre adott válaszról a szolgáltató e-mailben tájékoztatja a megrendelőt.

Szolgáltatási időszakot követően:

 • A szolgáltatási időszak leteltével a szolgáltató nem köteles a megrendelő által feltett kérdésekre válaszolni, kivéve, ha arról saját maga másként nem határoz.

Online fizetési tájékoztató: Bankkártyás fizetés Paylike rendszerén keresztül. Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a Paylike rendszerén keresztül. Paylike E-mail:hello@paylike.hu , Telefonszám:+45 78 75 51 61 , Cím:P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia, https://paylike.hu/. Az oldal üzemeltetője az SKR szolgáltató Kft semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike biztonságos rendszerén keresztül kezeli. Banki partner- Paylike – A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minősül. A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál “Verified by Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCard SecureCode” néven működik.

A megrendelő jogai és kötelezettségei

 • A megrendelő köteles az általa leadott megrendelés véglegesítését követően, az általa megrendelt paraméterek szerinti szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére!
 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében elállás a megrendelés leadását követően nincs lehetősége, mivel a szolgáltatás kizárólag elektronikus formában történik (lsd. 11. pont – Vásárlástól való elállás)
 • A megrendelés leadásától számítottan a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére 8 nap áll rendelkezésére a megadott módokon.
 • A megrendelőnek az alábbiak szerinti tanfolyammal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatáshoz kötődő jogai vannak:
 • Ingyenes tartalom esetén: nincs kérdés feltevési lehetősége
 • fizetett tartalom esetén: kapcsolódó kérdésfeltevési lehetősége van.
 • fizetett tanfolyam esetén: kapcsolódó kérdésfeltevési lehetősége van.
 • egyéb tanfolyam extra esetén: Leckénként többszöri kapcsolódó kérdésfeltevési lehetősége van
 • A szolgáltatási időszak végét követően a fent részletezett kérdésfeltevési szolgáltatásra nincs lehetőség, kivéve ha a szolgáltató egyéni hatáskörében másként nem dönt
 1. a) Szolgáltatási időszakot követő kérdezési lehetőség: A szolgáltatási időszakot követően a megrendelők külön díjazás ellenében tudnak kapcsolódó kérdést feltenni a szolgáltatónak. Amelynek részleteiről a szolgáltató honlapján lévő elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást. b) A szolgáltatás tartalma: A szolgáltatás tartalma a szolgáltató honlapján (hu) található információk szerint kerül összeállításra, majd kiküldésre a fent leírtak szerinti ütemezésben a megrendelők részére. A szolgáltatónak joga van a szolgáltatás tartalmát a szolgáltatási időszak alatt is változtatni, amelyről a változtatásban érintett megrendelőket e-mailben tájékoztatja. 6. Adathasználat
 • A honlap böngészése során technikai információkat rögzítünk (pl.. log fájlok formájában), melyek tartalmazhatják a felhasználó internet címét (ip cím), az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét, mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek.
 • Hírlevél: A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található
 • „Leiratkozás” link segítségével lehetséges.
 • A megrendelt szolgáltatásról számla készül, amelynek adatainak tárolása a hatályos jogszabályokban elıírt módon és ideig tárolásra kerül.
 1. Vásárlástól való elállás Az elállás módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti, amely a megrendelés elküldésétől számított 14 napon belül teheti meg. Továbbá az elektronikus úton létrejött, majd a fogysztó (megrendelő) számára elektronikus úton továbbított Digitális adattartalmat tartalmazó termékekre az alábbi kitételek alkalmazandók: „l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejőleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 1. Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerően hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői mővek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver fogyasztó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a szoftvert már letöltöttük számítógépünkre, elállási jogunkat ezután már nem gyakorolhatjuk.”

  A fentiek függvényében a megrendelő a megrendelés elküldésével elállási jogot nem gyakorolhat, mivel a szolgáltatás kizárólag elektronikus úton továbbított adattartalommal kerül teljesítésre. Így a megrendelő a megrendelés elküldésével, lemond az elállási jogáról. 8.

Szerzői Jogvédelem:

 • A inspiraltotlet.hu honlap teljes tartalma illetve a honlapon megrendelhető tanfolyamok képi és írásos anyagai szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokra  a szerző írásos engedélye nélkül, kizárólag olvasási joga van a felhasználóknak és a  megrendelőknek.
 • A honlap és a tanfolyamok bármely szövegrészét, képi illusztrációját, anyagát, tartalmát másolni, továbbadni, felhasználni, idézni, közzétenni, kereskedelmi jelleggel terjeszteni, tovább értékesíteni vagy bármely más módon nyilvánosságra hozni szigorúan tilos, az 1999. évi LXXVI. Törvény 23. §-a értelmében

9.

Terjesztés joga:

 • A 1999. évi LXXVI. Törvény 23. §-a kimondja, hogy „a szerző kizárólagos joga, hogy a mővét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mő eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele.” Ezért a terjesztés joga, kizárólag Sáfrán Kornélt, a szerzői jog jogosultját illeti

10.

Felhasználási feltételek:

Az oldal látogatóit tájékoztatjuk, hogy a tartalomhoz kötött szerzői jogvédelem bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk. 11.

Kötbérfizetési kötelezettség:

Amennyiben a szerző jogait bármilyen módon megsértik (tetszőleges hang, írásos formában vagy élő szóban, prezentációkban online módon való terjesztésben), akkor a szerző az engedély nélküli felhasználásért napi 500.000.- Ft + áfa összegő kötbért számláz ki az engedély nélküli felhasználónak. Másolásnak az minősül, ha bármely szövegrész vagy képi illusztráció 20%-os tartalmi vagy szó szerinti egyezőséget mutat. Amennyiben valaki ezen figyelmeztetés ellenére a szerző írásos engedélye nélkül másolja a fent leírt módok bármelyikével a fent körülírt tartalmakat, úgy            kifejezetten           elfogadja a                              kötbérezés                     tényét. A jogsértő felhasználók költségére közokiratnak minősülő közjegyzői tartalom tanúsítványt alkalmazunk, a kötbérkötelezettség megállapításának tényéhez. 12

Tartalomhoz kapcsolódó engedélyek:

Amennyiben a honlap vagy a tanfolyam anyagainak szövegi vagy képi, hanganyag illusztrációiból szeretnél nyilvánosságra hozni bizonyos részleteket, úgy az alábbi elérhetőségeken tudod fölvenni velem a kapcsolatot: e-mail cím: safrankornel1 kukac gmail pont com Telefon: +36 705883514 „A terjesztés joga

 1. (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a mővét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mő eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.40

 

 • 41A terjesztés magában foglalja különösen a mőpéldány tulajdonjogának átruházását és a mőpéldány bérbeadását, valamint a mőpéldánynak az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatalát. A terjesztés jogának megsértését jelenti a mő jogsértéssel előállott példányának kereskedelmi céllal történő birtoklása is, ha a birtokos tudja vagy neki az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a példány jogsértéssel állt elő.42
 • 43A terjesztés joga kiterjed a mő egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására is. A hangfelvételben foglalt mővek szerzői e jogukat a 78. § (2) bekezdésének megfelelően gyakorolhatják.”

 13.

Egyéb rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók A jelen ÁSZF-ben foglaltakat a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosíthatja az abban foglaltakat, amelyről az ügyfeleket az általuk megadott e-mail elérhetőségeket tájékoztatja. Hatályos 2018  Szeptember 15-től a visszavonásig. Törvényi hivatkozások:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. ) Korm. rendelet
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. törvény

 • A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi ŐV. törvény

205/B. § (2) bekezdés

 • szerzői jogi törvény (1999. évi LXXVI. tv., Szjt).i